Niklas Karlsson - D.O Osteopat

Minska stress & värk!

Välkommen till Osteopatmottagningen i Mölnlycke. Här finns terapeuter som tillsammans kan erbjuda en bred kompetens med hög kvalitet inom friskvård. Flera olika behandlingsformer finns att tillgå, var för sig eller i kombination.

Niklas Karlsson - D.O Osteopat

Välkommen!

Välkommen till Osteopatmottagningen i Mölnlycke. Här finns terapeuter som tillsammans kan erbjuda en bred kompetens med hög kvalitet inom friskvård. Flera olika behandlingsformer finns att tillgå, var för sig eller i kombination.

Välkommen!

 

Välkommen till Osteopatmottagningen i Mölnlycke. Här finns terapeuter som tillsammans kan erbjuda en bred kompetens med hög kvalitet inom friskvård. Flera olika behandlingsformer finns att tillgå, var för sig eller i kombination.

Osteopati

Välkänd kroppsbehandling som positivt kan påverka rörlighet och funktion samt skapa goda förutsättningar för hälsa och välmående. Behandlingen utförs utifrån varje patients förutsättningar och besvär. Många patienter upplever att osteopatisk behandling hjälper vid flertalet besvär.