Osteopati

Osteopati är en internationellt erkänd och väletablerad form av manuell terapi. Den inriktar sig på diagnos och behandling av besvär relaterade till kroppens rörelseorgan. Osteopatin ser människan som en helhet där alla delar påverkar varandra och att kroppens naturliga tillstånd är att sträva mot hälsa. Genom att påverka rörlighet och funktion skapas goda förutsättningar för hälsa och välmående.

 

Inom osteopatin finns det många olika behandlingstekniker där vissa är mer fysiska medan andra är mjukare och subtilare. Behandlingen utförs utifrån varje patients förutsättningar och besvär. Många patienter upplever att osteopatiska behandlingar hjälper vid flertalet besvär.

Läs mer om osteopati på Osteopatförbundets webbplatsNöjda patienter